MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskus kuulutas 14.04.2016.a. välja avatud riigihanke viitenumbriga 173611 „ Koostööpartneri leidmine Mäepere jäätmejaamas ohtlike jäätmete, ning asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide, sh eterniidi vastuvõtmiseks ja käitlemiseks“. Pakkumuste esitamise aeg on 01.06.2016.a. kell 12.00. Hankeleping sõlmitakse 60 kuuks, kehtivusega 01.08.2016.a.-31.07.2021.a.