Projekt nr. 5980 „Ohtlike jäätmete kogumisring Kohila ja Juuru valdades 2013“.

 

1. Kohila valla elanikelt koguti ohtlike jäätmeid 21.09.2013 ja koguti kokku 2,44 tonni eriliiki ohtlike jäätmeid, koduelektroonikat 1,32 t, külmikuid 0,84 t.

1.1 07, 15 ja 20 .12.2013 koguti Kohila valla elanikelt kokku 37,5 t. eterniiti.

 

2. Juuru vallas teostati ohtlike jäätmete kogumine 16.11.2013 ja koguti kokku 1,66 t. Eriliiki ohtlike jäätmeid ja koduelektroonikat 1,33 t , ning külmikuid 0,85 t

 

KIKi rahastus 5160.97

Omaosalus 1038.39

Projekti maksumus kokku 6199,36 € + 20% käibmaks.

 

Töid teostas Kesto OÜ.

 

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.