Projekt nr. 9805Juuru valla elanikelt ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisringi korraldamine 2015“.

 

1. Juuru valla elanikelt koguti ohtlike jäätmeid 26.09.2015 teostunud kogumisringiga kokku 0,88 tonni eriliiki ohtlike jäätmeid, koduelektroonikat 3,155 tonni.

2. Juuru vallas elanikelt eterniiti kokku 42,24 tonni. eelneva regisreerimise alusel.

 

KIKi rahastus 4468,74

Omaosalus 496,42

Projekti maksumus kokku 4965,26+ 20% käibemaks.

 

Töid teostas AS Väätsa Prügila.

 

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.