Projekt nr. 9836Rapla valla elanikelt ohtlike jäätmete kogumisringi ja eterniidi kogumine 2015“.

 

1. Rapla valla elanikelt koguti ohtlike jäätmeid 19.09.2015 teostunud kogumisringiga kokku 1,389 tonni eriliiki ohtlike jäätmeid, koduelektroonikat ja külmikuid 1,865 tonni.

2. Rapla valla elanikelt eterniiti kokku 97,84 tonni. eelneva regisreerimise alusel.

 

KIKi rahastus 9437,23

Omaosalus 1048,58

Projekti maksumus kokku 10485,81+ 20% käibemaks.

 

Töid teostas Ragn-Sells AS.

 

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.