Projekt nr. 13634 „2017 Juuru valla elanikelt ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisringi korraldamine“.

 

1. Juuru valla elanikelt koguti ohtlike jäätmeid 16.09.2017 teostunud kogumisringiga kokku 1,144 tonni eriliiki ohtlike jäätmeid, koduelektroonikat 3,437 tonni.

2. Juuru vallas elanikelt eterniiti kokku 58,32 tonni. eelneva regisreerimise alusel.

 

KIKi rahastus3786,90

Omaosalus 1096,57

Projekti maksumus kokku 4883,47+ 20% käibemaks.

 

Töid teostas AS Väätsa Prügila.

 

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.