Raplamaa Jäätmekäitluskeskus MTÜ eesmärk on jäätmekäitluse arendamine ja jäätmekäitluse korraldamine MTÜ tegevuspiirkonnas. MTÜ-l sõlmisid täna sõlmitud lepingud Raplast, Kohilast ja Juuru vallaga. 

Jäätmehoolduse arendamine kohta, mis käsitleb jäätmete käitlemist, jäätmekäitlust ja jäätmehooldusaruannet.   Jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine.

MTÜ kahes jäätmejaamas Rapla ja Kohila jäätmejaama jäätmekäitluskoht. Regulaarselt korraldatakse ohtlike jäätmete kogumisringe .  

MTÜ jäätmete veo, taaskasutamise ja kõrvaldamise ei tegele - infrastruktuuri ja energiasäästu kohta.

2014 plaanib MTÜ oma teenuste ringi suuremad - jäätmete taaskasutamise valdkonnas. 

Lugupidamisega
Juhataja