Raplamaa Jäätmekäitluskeskus MTÜ eesmärk on jäätmekäitluse arendamine ja jäätmekäitluse korraldamine MTÜ tegevuspiirkonnas. MTÜ-l sõlmisid täna sõlmitud lepingud Raplast, Kohilast ja Juuru vallaga. 

Jäätmehoolduse arendamine on jäätmealase teabe levitamine, jäätmealane nõustamine ja jäätmehoolduse kavandamine või muu tegevus, mille eesmärk on vältida või vähendada jäätmeteket ja tõsta jäätmete käitlemise taset.   Jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine, sealhulgas vahendaja või edasimüüja tegevus.

MTÜ kahes jäätmejaamas on Rapla (Mäepere) ja Kohila jäätmejaama jäätmekäitluskoht. Regulaarselt korraldatakse ohtlike jäätmete kogumisringe .  

MTÜ jäätmete veo, taaskasutamise ja kõrvaldamisega ei tegele - selleks on sõlmitud lepingud vastavate jäätmelubasi ja infrastruktuurilise võimekust omavate prügilate ja jäätmekäitlusettevõtetega.

2014 aastaks plaanib MTÜ oma teenuste ringi oluliselt laiendada - eelkõige jäätmete taaskasutamise valdkonnas. 

Lugupidamisega
Juhataja