Raplamaa Jäätmekäitluskeskus MTÜ jäätmekäitluse arendamine ja jäätmekäitluse korraldamine MTÜ tegevuspiirkonnad. MTÜ-l sõlmitud täna sõlmitud leping Rapla, Kohila ja Kehtna vallaga. 

Jäätmehoolduse arendamine , jäätmekäitlust ja jäätmehoolduse aruannet.   Jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine.

MTÜ opereerib Rapla jäätmejaama. Regulaarselt korraldatud ohtlike jäätmete kogumisringe .    

MTÜ jäätmete veo, taaskasutamise ja kõrvaldamise mittetöötlemine - infrastruktuuri ja energiasäästu kohta.

2020-2021  plaanib MTÜ oma teenuste ringi suurendamise - jäätmete taaskasutamise valdkonnas. 

Lugupidamisega
Juhataja