Raplamaa Jäätmekäitluskeskus MTÜ jäätmekäitluse arendamine ja jäätmekäitluse korraldamine MTÜ tegevuspiirkonnas. MTÜ-l sõlmisid täna sõlmitud lepingud Raplast, Kohilast ja Juuru vallaga. 

Jäätmehoolduse arendamine , jäätmekäitlust ja jäätmehooldusaruannet.   Jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine.

MTÜ kahes jäätmejaamas Rapla ja Kohila jäätmejaama jäätmekäitluskoht. Regulaarselt korraldatakse ohtlike jäätmete kogumisringe .  

MTÜ jäätmete veo, taaskasutamise ja kõrvaldamise ei tegele - infrastruktuuri ja energiasäästu kohta.

2014 plaanib MTÜ oma teenuste ringi suuremad - jäätmete taaskasutamise valdkonnas. 

Lugupidamisega
Juhataja