Raplamaa Jäätmekäitluskeskus MTÜ jäätmekäitluse arendamine ja jäätmekäitluse korraldamine MTÜ tegevuspiirkonnad. MTÜ-l sõlmitud täna sõlmitud lepingud Raplast, Kohilast ja Juuru vallaga. 

Jäätmehoolduse arendamine , jäätmekäitlust ja jäätmehooldusaruannet.   Jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine.

MTÜ kahes jäätmejaamas Rapla ja Kohila jäätmejaama jäätmekäitluskoht. Regulaarselt korraldatud ohtlike jäätmete kogumisringe .  

MTÜ jäätmete veo, taaskasutamise ja kõrvaldamise mittetöötlemine - infrastruktuuri ja energiasäästu kohta.

2014 plaanib MTÜ oma teenuse ringi suurendamise - jäätmete taaskasutamise valdkonnas. 

Lugupidamisega
Juhataja