Raplamaa Jäätmekäitluskeskus MTÜ on Raplamaa suurima jäätmejaama opereerija, jäätmejaam teenindab kõiki Raplamaal asuvaid ettevõtteid ja elanike, on kliente ka teistest maakondadest. MTÜ-l on kolm liikmesvalda Rapla, Kohila ja Kehtna vald. 

Jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine.

MTÜ opereerib Rapla jäätmejaama. MTÜ korraldab ka liikmes valdades ohtlike jäätmete kogumisringe.    

MTÜ ei tegele jäätmeveoga, peamiseks tegevuseks on jäätmete vastuvõtt ja nende taaskasutusse suunamine või kõrvaldamine.

2020-2026  plaanib MTÜ oma teenuste ringi suurendamist - jäätmete taaskasutamise valdkonnas. 

Lugupidamisega
Juhataja
.