Rapla Mäepere jäätmejaama vastuvõtuhinnad alates 01 jaanuar 2017
Kinnitatud 15.12.2016 MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskuse üldkoosolekul.
TAVA JA TAASKASUTATAVAD JÄÄTMEDKood Nimetus Ühik Hind ilma KM Hind koos KM Kuni 100 kg hind koos KM


3 PUIDU TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED


03 01 05 Saepuru, sh puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer eur/t 30,00 36,00 3,00


03 03 01 Puukoore- ja korgijäätmed eur/t 30,00 36,00 3,00


15 PAKENDIJÄÄTMED


15 01 01 Paber- ja kartongpakendid (puhas ja kuiv) eur/t 0,00 0,00 0,00


15 01 02 Plastpakendid eur/t 0,00 0,00 0,00


15 01 03 Puitpakendid eur/t 0,00 0,00 0,00


15 01 04 Metallpakendid eur/t 0,00 0,00 0,00


15 01 05 Komposiitpakendid eur/t 0,00 0,00 0,00


15 01 06 Segapakendid eur/t 0,00 0,00 0,00


15 01 07 Klaaspakendid eur/t 0,00 0,00 0,00


16 NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA JÄÄTMED


16 01 03 Vanarehvid eur/t 108,33 130,00 12,00


16 01 03 Eraisikutele 8 tk aastas ja MTÜ Rehviringlus liikmetele eur/t 0.00 0.00 0.00


16 01 22 Autolammutuse jäägid eur/t 83,33 100,00 9,00


16 01 19 Autolammutuse plastik eur/t 83,33 100,00 9,00


17 EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT


17 01 01 Betoon (k.a raudbetoon) eur/t 35,00 42,00 6,00


17 01 02 Tellised eur/t 35,00 42,00 6,00


17 02 02 Klaas (töödeldud-,autoklaas ja peeglid) ladestusse eur/t 83,33 100,00 9,00


17 02 01 Puit (töödeldud puit, aknad, uksed ja nende raamid) eur/t 83,33 100,00 9,00


17 06 05 Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit) eur/t 83,33 100,00 9,00


17 09 04 Ehitus- ja lammutus segapraht eur/t 83,33 100,00 9,00


20 OLMEJÄÄTMED


20 01 01 Paber ja kartong (määrdunud või märg) eur/t 83,33 100,00 9,00


20 01 02 Klaas (leht- e. Aknaklaas) taaskasutus eur/t 16,67 20,00 2.00


20 01 10 Tekstiil (ka koodiga 20 01 11) eur/t 83,33 100.00 9,00


20 01 39 Plastid eur/t 83,33 100.00 9,00


20 01 40 Metallid eur/t 0.00 0.00 0.00


20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed) eur/t 83,33 100,00 9,00


20 03 07 Suurjäätmed (mööbel) eur/t 83,33 100,00 9,00


20 01 38 Puit (puhas,töötlemata ja puuoksad) eur/t 6,00 7,20 2.00


20 02 01 Aia- ja haljastujäätmed (sealhulgas kalmistujäätmed) eur/t 6,00 7.20 2.00


20 02 02 bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (ka koodiga 20 02 03) eur/t 6,00 7.20 2.00


Eterniidi vastuvõtuks on MTÜ RJKK sõlmitud leping Väätsa Prügilaga, Mis tõttu jäätmete saatekirjad vormistatakse AS Väätsa Prügila nimel.
OHTLIKUD JÄÄTMED
Kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete vastuvõtuks on MTÜ RJKK sõlminud lepingu
Epler & Lorenz AS-ga. Mis tõttu vormistatakse vastuvõtt Epler&Lorenz AS nimel.

Ohtlikke jäätmeid võetakse vastu tasuta (va eterniit) ainult Rapla, Kohila ja Harjumaa Ühisteenuste Keskuse liikmes valdade elanike teenindatakse vastavalt hinnakirjale.

Juriidilistel isikutel palume pöörduda ohtlike jäätmete käitleja poole otse.

Juuriidilistelt isikutelt võetakse tasuta vastu ainult luminestsentslambid, akud ja patareid.

ELEKTRI JA ELEKTROONIKASEADMEDElektroonikat võetakse vastu MTÜ EES-Ringlus nime all

ilma
hind


Komplektne olmeelektroonika võetakse vastu tasuta.

KM-ta 20% KM KM-ga


Mittekomplektsete külmkapid
tk. 10,00 2,00 12,00


TEENUSEDKood Nimetus Ühik Hind ilma KM 20% KM Hind koos KMKT1 Kaalumine eur/kord 6,00 1,20 7,20


KT2 Multilift konteineri rent 12 või 22 m3 24 h 7,50 1,50 9,00