Rapla Mäepere jäätmejaama vastuvõtuhinnad alates 01 jaanuar 2017

Kinnitatud 15.12.2016 MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskuse üldkoosolekul.

TAVA JA TAASKASUTATAVAD JÄÄTMED

Kood

Nimetus

ÜhikHind ilma

Hind koos

Kuni 100

KM

KM

kg hind

koos KM

  1. 13PUIDU TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED

Saepuru, sh puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud

03 01 05

puidupõhised plaadid ning vineer

eur/t

30,00

36,00

3,00

03 03 01

Puukoore- ja korgijäätmed

eur/t

30,00

36,00

3,00

15

PAKENDIJÄÄTMED

15 01 01

Paber- ja kartongpakendid (puhas ja kuiv)

eur/t

0,00

0,00

0,00

15 01 02

Plastpakendid

eur/t

0,00

0,00

0,00

15 01 03

Puitpakendid

eur/t

0,00

0,00

0,00

15 01 04

Metallpakendid

eur/t

0,00

0,00

0,00

15 01 05

Komposiitpakendid

eur/t

0,00

0,00

0,00

15 01 06

Segapakendid

eur/t

0,00

0,00

0,00

15 01 07

Klaaspakendid

eur/t

0,00

0,00

0,00

16

NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA JÄÄTMED

16 01 03

Vanarehvid

eur/t

108,33

130,00

12,00

16 01 03

Eraisikutele 8 tk aastas ja MTÜ Rehviringlus liikmetele

eur/t

0.00

0.00

0.00

16 01 22

Autolammutuse jäägid

eur/t

83,33

100,00

9,00

16 01 19

Autolammutuse plastik

eur/t

83,33

100,00

9,00

17

EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT

17 01 01

Betoon (k.a raudbetoon)

eur/t

35,00

42,00

6,00

17 01 02

Tellised

eur/t

35,00

42,00

6,00

17 02 02

Klaas (töödeldud-,autoklaas ja peeglid) ladestusse

eur/t

83,33

100,00

9,00

17 02 01

Puit (töödeldud puit, aknad, uksed ja nende raamid)

eur/t

83,33

100,00

9,00

17 06 05

Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit)

eur/t

83,33

100,00

9,00

17 09 04

Ehitus- ja lammutus segapraht

eur/t

83,33

100,00

9,00

20

OLMEJÄÄTMED

20 01 01

Paber ja kartong (määrdunud või märg)

eur/t

83,33

100,00

9,00

20 01 02

Klaas (leht- e. Aknaklaas) taaskasutus

eur/t

16,67

20,00

2.00

20 03 01

Prügi (segaolmejäätmed)

eur/t

83,33

100,00

9,00

20 03 07

Suurjäätmed (mööbel)

eur/t

83,33

100,00

9,00

20 01 38

Puit (puhas,töötlemata ja puuoksad)

eur/t

6,00

7,20

2.00

20 02 01

Aia- ja haljastujäätmed (sealhulgas kalmistujäätmed)

eur/t

6,00

7.20

2.00

Eterniidi vastuvõtuks on MTÜ RJKK sõlmitud leping Väätsa Prügilaga, Mis tõttu jäätmete

saatekirjad

vormistatakse AS Väätsa Prügila nimel.

OHTLIKUD JÄÄTMED

Kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete vastuvõtuks on MTÜ RJKK sõlminud lepingu

Epler & Lorenz AS-ga. Mis tõttu vormistatakse vastuvõtt Epler&Lorenz AS nimel.

Ohtlikke jäätmeid võetakse vastu ainult Rapla, Kohila ja Juuru valla elanikelt ja on nendele tasuta (va eterniit).

Juriidilistel isikutel palume pöörduda ohtlike jäätmete käitleja poole otse.

Juuriidilistelt isikutelt võetakse tasuta vastu ainult luminestsentslambid, akud ja patareid.

ELEKTRI JA ELEKTROONIKASEADMED

Elektroonikat võetakse vastu MTÜ EES-Ringlus nime all

ilma

hind

Komplektne olmeelektroonika võetakse vastu tasuta.

KM-ta

20% KM

KM-ga

Mittekomplektsete külmkappid

tk.

10,00

2,00

12,00

TEENUSED

Kood

Nimetus

Ühik

Hind ilma

Hind koos

KM

20% KM

KM

KT1

Kaalumine

eur/kord

6,00

1,20

7,20

KT2

Multilift konteineri rent 12 või 22 m3

24 h

7,50

1,50

9,00