Rapla Mäepere jäätmejaama vastuvõtuhinnad alates 01. märts 2023

Kinnitatud  22.02.2023  MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskuse  üldkoosolekul.

TAVA JA TAASKASUTATAVAD JÄÄTMED        
Kood Nimetus Ühik Hind ilma KM Hind koos KM
02 Põllumajanduses tekkinud jäätmed      
02 01 04 Põllumajandus plastijäätmed (silokile ja -võrk) eur/kg 0,1333 0,160
03 PUIDU TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED      
03 01 05 Saepuru, sh puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer eur/kg 0,04 0,048
04 TEKSTIILIJÄÄTMED      
04 02 99 Tekstiilitööstusjäätmed eur/kg 0,1333 0,160
15 PAKENDIJÄÄTMED      
15 01 01 Paber- ja kartongpakendid (puhas ja kuiv) eur/kg 0,00 0,00
15 01 02 Plastpakendid eur/kg 0,00 0,00
15 01 03 Puitpakendid eur/kg 0,00 0,00
15 01 04 Metallpakendid eur/kg 0,00 0,00
15 01 05 Komposiitpakendid eur/kg 0,00 0,00
15 01 06 Segapakendid eur/kg 0,00 0,00
15 01 07 Klaaspakendid eur/kg 0,00 0,00
16 SÕIDUKITE LAMMUTAMISEL TEKKINUD JÄÄTMED      
16 01 19 Autolammutuse plastik eur/kg 0,1333 0,160
16 01 20 Autoklaasid eur/kg 0,1333 0,160
16 01 22 Autolammutuse jäägid eur/kg 0,1333 0,160
17 EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT      
17 01 01 Betoon (k.a raudbetoon) eur/kg 0,035 0,042
17 01 02 Tellised eur/kg 0,035 0,042
17 02 01 Puit (töödeldud puit, aknad, uksed ja nende raamid) eur/kg 0,1333 0,160
17 02 02 Klaas (töödeldud-,autoklaas ja peeglid) ladestusse eur/kg 0,1333 0,160
17 02 02 Lehtklaas eur/kg 0,01667 0,02
17 06 05 Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit) eur/kg 0,1333 0,160
17 09 04 Ehitus- ja lammutus segapraht eur/kg 0,1333 0,160
19 JÄÄTMETE MEHAANILISE TÖÖTLEMISE JÄÄTMED      
19 12 12 Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud) eur/kg 0,1333 0,160
20 OLMEJÄÄTMED      
20 01 01 Paber ja kartong (määrdunud või taaskasutus kõlbmatu) eur/kg 0,1333 0,160
20 01 01 Paber ja kartong (kuiv, puhas) eur/kg 0,00 0,00
20 01 02 Klaas (leht- e. Aknaklaas) taaskasutus eur/kg 0,01667 0,02
20 01 10 Rõivad ja jalanõud eur/kg 0,1333 0,160
20 01 38 Puit (puhas,töötlemata ja puuoksad) eur/kg 0,006 0,0072
20 01 39 Plastid eur/kg 0,1333 0,160
20 02 01 Aia- ja haljastujäätmed (sealhulgas kalmistujäätmed) ei tohi sisaldada prügi ja oksi eur/kg 0,006 0,0072
20 02 03 Muud bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed eur/kg 0,035 0,042
20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed) eur/kg 0,1333 0,160
20 03 07 Suurjäätmed (mööbel) eur/kg 0,1333 0,160

Eterniidi vastuvõtuks on MTÜ RJKK sõlmitud leping Väätsa Prügilaga.

OHTLIKUD JÄÄTMED

Kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete vastuvõtuks on MTÜ RJKK sõlminud lepingu
Epler & Lorenz AS-ga. Mis tõttu vormistatakse vastuvõtt Epler&Lorenz AS nimel.

Ohtlikke jäätmeid võetakse vastu ainult Rapla, Kehtna ja Kohila valla elanikelt ja on nendele tasuta (va eterniit).

 

Juriidilistel isikutel palume pöörduda ohtlike jäätmete käitleja poole otse.

Juuriidilistelt isikutelt võetakse tasuta vastu ainult luminestsentslambid, akud ja patareid.

ELEKTRI JA ELEKTROONIKASEADMED          
Elektroonikat võetakse vastu MTÜ EES-Ringlus nime all     ilma   hind
Komplektne olmeelektroonika võetakse vastu tasuta.     KM-ta 20% KM KM-ga
Mittekomplektsete külmkapid   tk. 10,00 2,00 12,00
TEENUSED          
Kood Nimetus Ühik Hind ilma KM 20% KM Hind koos KM
           
KT1 Kaalumine eur/kord 6,67 1,33 8,00