JÄÄTMED - MIS NEED ON

JÄÄTMESEADUSE kohaselt on JÄÄTMED, mis tahes vallasasi, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema.

JÄÄTMEHIERARHIA - Seaduse kohaselt tuleb jäätmetekke vältimise ja jäätmehoolduse meetmete väljatöötamisel ning rakendamisel lähtuda jäätmehierarhia priintsiibist. Varasemas EL jäätmedirektiivis oli määratletud kolmeastmeline hierarhia : vältimine – taaskasutamine – kõrvaldamine.

UUE rakendatava Jäätmedirektiivi kohaselt
tuleb järgida viieastmelist hierarhiat : vältimine – korduskasutuseks ettevalmistamine – ringlusse võtmine – muu taaskasutamine – kõrvaldamine).

Hierarhia kohaselt tuleb esmajärjekorras jäätmeteket vältida ja kui see osutub võimatuks, tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik ette valmistada korduskasutuseks, siis ringlusse võtta ja muul viisil taaskasutada, et ladestada prügilasse võimalikult vähe jäätmeid.