Projekt nr. 12826 „2016 Juuru valla elanikelt ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisringi korraldamine“.

 

1. Juuru valla elanikelt koguti ohtlike jäätmeid 17.09.2016 teostunud kogumisringiga kokku 0,594 tonni eriliiki ohtlike jäätmeid, koduelektroonikat 1,254 tonni.

2. Juuru vallas elanikelt eterniiti kokku 65,27 tonni. eelneva regisreerimise alusel.

 

KIKi rahastus3619,40

Omaosalus 402,15

Projekti maksumus kokku 4021,55+ 20% käibemaks.

 

Töid teostas AS Väätsa Prügila.

 

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

.