Projekt nr. 12711 „2016 Rapla valla elanikelt ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisringi korraldamine

 

1. Rapla valla elanikelt koguti ohtlike jäätmeid 10.09.2016 teostunud kogumisringiga kokku 0,597 tonni eriliiki ohtlike jäätmeid, koduelektroonikat ja külmikuid 1,006 tonni.

2. Rapla valla elanikelt eterniiti kokku 130,92 tonni., eelneva regisreerimise alusel.

 

KIKi rahastus 6805,27

Omaosalus 756,14

Projekti maksumus kokku 7561,41+ 20% käibemaks.

 

Töid teostas AS Väätsa Prügila.

 

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.